+47 7008 0800
|
booking@rundecentre.no

Historietur frå øy til øy i Herøy Havland

Forespørsel

KULTUR, NATUR, NÆRINGSLIV OG FOLKELIV

I uminnelegetider har Herøyværingen livnært seg av havet. Heilt attende til steinalderen gjeng spora.Karanei båten og kvinnfolka på land. Som fiskarbønderog fisketilverkarar, og som losar. I brott og båre sette deiofte sitt liv i fåre.På bussturen leiter vi fram nokreav forteljinganeom menneska som har levd i deiulike bygdelaga vi passerererher ved kanten av Norskehavet, om historiske hendingarog om livsgrunnlag og kultur.Undervegs vert det stopp på spektakulære utsiktspunkt med høve til fotografering.

 

SEVERIDGHEITENE

  • Fosnavåg, fråfiskevær til kystby. Byvandring, smaksprøver fråerverdigeslaktarMoen.
  • Kvalsundskipet. Gravfunn fråvikingtid
  • Store-Gjertrud. Lossjefåi Kvalsvika
  • Mulevika med utsikt til Skorpa og Svinøyfyr. Krigshistorie, villgeiter og segner fråblåmyra.
  • Bergsøya. Sentrum for kyrkje, skule og helse.
  • Nærøya –Leinøya–Remøya. Den rike fiskerihistoria si vogge.
  • Runde. Fugleøy og nasjonalt miljøsenter.

 

På Runde miljøsenter vert det servert lunsj og omvisning om Rundeskatten.

Forespørsel